معصومه اشوری

درباره معصومه آشوری

مدرک تحصیلی :لیسانس طراحی و دوخت

سوابق شغلی: 28 سال سابقه کار و تدریس در دانشگاه و مدرسه

تاسیس آموزشگاه و تدریس خیاطی به مدت 15 سال

تالیف 7 جلد کتاب آموزشی و بیش از 50 حلقه فیلم آموزشی