درباره مریم قربان نژاد

مدرک تحصیلی:لیسانس طراحی

سوابق شغلی:5 سال سابقه آموزش طراحی به مربیان و کارآموزان علاقه مند