سجاف از روی لباس

بدون امتیاز 0 رای
8,000 تومان

آموزش طراحی الگو/برش و دوخت سجاف از روی لباس علت اصلی برش و دوخت سجاف روی لباس چیست؟ دلیل اصلی…

8,000 تومان