دامن تمام کلوش

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

آموزش طراحی الگو/برش و دوخت دامن تمام کلوش دامن کلوش به دوبخش اصلی نیم کلوش و تمام کلوش تقسیم می…

10,000 تومان