برش از سر شانه

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

آموزش طراحی الگو/برش و دوخت برش از سر شانه برش از سرشانه یکی از برش هایی است که از گذشته…

10,000 تومان

برش از سر شانه

بدون امتیاز 0 رای
8,000 تومان

آموزش طراحی الگو/برش و دوخت برش از سر شانه برش از سرشانه یکی از برش هایی است که از گذشته…

8,000 تومان