اوازمان و گوده ها

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

اوازمان فضایی است که به الگو اضافه می شود . در واقع به معنای گشادی می باشد. اوازمان انواع مختلفی…

10,000 تومان