دوره جامع مردانه دوزی

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان
دوره جامع مردانه دوزی کت مردانه 2 48:37 دقیقه پیش نمایش خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…
250,000 تومان

دوره جامع چرم دوزی(مبتدی)

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان
دوره جامع چرم دوزی(مبتدی) کیف گرد زنانه 55:30 دقیقه پیش نمایش خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…
150,000 تومان

دوره جامع ضخیم دوز

بدون امتیاز 0 رای
280,000 تومان
دوره جامع ضخیم دوز آسترکشی کامل کت 52:07 دقیقه پیش نمایش خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…
280,000 تومان

دوره جامع لباس زیر زنانه

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان
دوره جامع لباس زیر زنانه شورت 18:30 دقیقه پیش نمایش خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…
150,000 تومان

دوره جامع شلوار دوز

بدون امتیاز 0 رای
180,000 تومان
دوره جامع شلوار دوز شلوار پیش بندی 16:05 دقیقه پیش نمایش خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…
180,000 تومان

دوره جامع طراحی لباس

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان
دوره جامع طراحی لباس جنسیت سازی بافت 20:52 دقیقه پیش نمایش خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…
600,000 تومان

دوره جامع نقاشی روی پارچه

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان
دوره جامع نقاشی روی پارچه تکنیک لکه ای 16:45 دقیقه پیش نمایش خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…
150,000 تومان

دوره جامع مدل های خاص پارچه های کشی

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان
دوره جامع مدل های خاص پارچه های کشی گره یا چین سوزنی در دو حالت 07:05 دقیقه پیش نمایش خصوصی…
120,000 تومان